Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

In stock silk fabric
Cô dâu & Vải Đám Cưới
In stock Chiffon Fabric
Trong kho lụa nhung
0,50 US$ - 1,30 US$/Mét
1000.0 Mét(Min. Order)
0,38 US$ - 8,00 US$/Yard
100.0 Yard(Min. Order)
0,18 US$ - 0,38 US$/Yard
100.0 Yard(Min. Order)
1,30 US$ - 3,00 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
0,50 US$ - 3,50 US$/Mét
1000.0 Mét(Min. Order)
1,30 US$ - 3,00 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
1,30 US$ - 3,00 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
1,30 US$ - 3,00 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)

Silk Lurex

7,10 US$ - 15,40 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
7,10 US$ - 15,40 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
7,10 US$ - 15,40 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
7,10 US$ - 15,40 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)